Szkolenie Attention Autism w Polsce

Dwudniowe szkolenie, Poziom 1, 2 oraz Poziom 3, 4 programu "Attention Autism"

I. PLAN SZKOLENIA

Dzień 1:

09.30 - rejestracja, kawa, herbata

10.00 - szkolenie

11.30 - przerwa na kawę

11.45 - szkolenie

13.00 - przerwa obiadowa

14.00 - szkolenie

16.00 - pytania, koniec pierwszego dnia szkolenia

Dzień 2:

09.30 - kawa, herbata

10.00 - szkolenie

11.30 - przerwa na kawę

11.45 - szkolenie

13.00 - przerwa obiadowa

14.00 - szkolenie

16.00 - pytania, wręczenie certyfikatów, koniec szkolenia

III. KOSZT SZKOLENIA

1000zł - za dwa dni szkolenia tj. Poziom 1,2 oraz Poziom 3,4 Metody Attention Autism

IV. CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

Dwa dni szkolenia, materiały szkoleniowe, udział w zamkniętej grupie na portalu społecznościowym,  zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz kawa i herbatę w czasie przerw.

W czasie szkolenia będzie dużo zajęć praktycznych, wymagających siedzenia na podłodze, dlatego uprzejmie informuję i proszę o pozostawienie garniturów i szpilek w domu,

a założenie wygodnych  ubrań.

V. REZYGNACJA ZE SZKOLENIA

W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy poinformować o tym mailowo najpóźniej 30 dni przed planowanym terminem szkolenia. Brak rezygnacji ze szkolenia najpóźniej

14 dni przed szkoleniem i nieobecność osoby na szkoleniu zwalnia organizatora z obowiązku zwrotu opłaty za szkolenie.

VI. ZAPISY NA SZKOLENIE

Celem zarejestrowania się na listę uczestników szkolenia proszę o rejestrację za pomocą formularza zgłoszeniowego:

VII ZGŁOSZENIE POWINNO ZAWIERAĆ

imię i nazwisko uczestnika,

adres email uczestnika,

nr telefonu komórkowego,

miejsce pracy uczestnika.

Formularz zgłoszeniowy :