Szkolenie Attention Autism 

Attention Autism

Dwudniowe szkolenie, Poziom 1,2 oraz Poziom 3, 4 programu "Attention Autism"

W ciągu dwudniowego szkolenia uczestnicy zdobywają umiejętności tworzenia i uruchamiania wszystkich 4 poziomów programu Attention Autism. Szkolenie koncentruje się na praktycznych aspektach programu, pracy w zespole i nauce zaoferowania dzieciom nieodpartego zaproszenia do nauki. Program Attention Autism koncentruje się na nauczaniu uwagi, komunikacji i interakcji społecznych. Szkolenia są prowadzone z zastosowaniem zasad programu Autism Attention. Trening przedstawia techniki działania, filmy pracy z dziećmi, praktyczne wskazówki dla uczestników i pomysły na zajęcia. Intencją szkolenia jest rozwój i współpraca nad praktycznymi umiejętnościami potrzebnymi uczestnikom, by czulć się pewnie w tworzeniu i prowadzeniu programu Attention Autism natychmiast!

Warsztaty są prowadzone dla 25 osób (z maksymalnie 30 uczestnikami, jeśli zostało to wcześniej uzgodnione), co ma na celu zagwarantowanie, że praktyczne aspekty warsztatu będą mogły być prowadzone w małych grupach, dzięki czemu szkolenie będzie efektywne.

Dzień pierwszy

Wyjaśnia wpływ zaburzeń spektrum autyzmu na rozwój umiejętności uwagi oraz rozwój zdolności dziecka do uczenia się zarówno 1:1, jak i w grupie. Identyfikujemy sposoby wykorzystywania mocnych stron dzieci w uczeniu się i rozwijania nowych umiejętności. Warsztaty przedstawiają pierwsze dwa poziomy czterostopniowego programu Attention Autism; Poziom 1 Zwrócenie uwagi, Poziom 2 Budowanie uwagi. Warsztat zapewnia uczestnikom teoretyczne podstawy oraz praktyczne możliwości wypróbowania działań na każdym etapie i omówienie ich zastosowania w pracy.

Dzień drugi

Omawia sposoby ukierunkowania rozwoju komunikacji i pracowania nad nim w poszczególnych etapach programu Attention Autism, zapewniając zaspokojenie potrzeb dzieci, bez względu na sposób komunikacji. Nacisk kładzie się na budowanie funkcjonalnej komunikacji społecznej, zrozumienia i spontanicznej komunikacji.Interwencja analizuje siłę wspólnych, pozytywnych momentów dla budowania zaangażowania i efektywnego procesu uczenia oraz na powstawaniu opartych na zaufaniu relacji, w których może rozwijać się interakcja, komunikacja i nauka. Warsztaty stwarzają okazję do rozwiązania wszelkich problemów, które mogą pojawić się podczas wprowadzania programu Attention Autism. Omawiane są metody planowania sesji oraz łączenia metody  z programem nauczania oraz indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym każdego dziecka. Pomysły i działania są udostępniane, a uczestnicy są gotowi do wprowadzenia pełnego programu!

Więcej informacji dotyczących 

miejsca kolejnego szkolenia:

 

Tarnów