Attention Autism

Dwudniowe szkolenie, Poziom 1,2 oraz Poziom 3, 4 programu "Attention Autism"

 

W ciągu dwudniowego szkolenia uczestnicy zdobywają umiejętności tworzenia i uruchamiania wszystkich 4 poziomów programu Attention Autism. Szkolenie koncentruje się na praktycznych aspektach programu, pracy w zespole i nauce zaoferowania dzieciom nieodpartego zaproszenia do nauki. Program Attention Autism koncentruje się na nauczaniu uwagi, komunikacji i interakcji społecznych. Szkolenia są prowadzone z zastosowaniem zasad programu Autism Attention. Trening przedstawia techniki działania, filmy pracy z dziećmi, praktyczne wskazówki dla uczestników i pomysły na zajęcia. Intencją szkolenia jest rozwój i współpraca nad praktycznymi umiejętnościami potrzebnymi uczestnikom, by czulć się pewnie w tworzeniu i prowadzeniu programu Attention Autism natychmiast!

Warsztaty są prowadzone dla 25 osób (z maksymalnie 30 uczestnikami, jeśli zostało to wcześniej uzgodnione), co ma na celu zagwarantowanie, że praktyczne aspekty warsztatu będą mogły być prowadzone w małych grupach, dzięki czemu szkolenie będzie efektywne.

Dzień 1 szkolenia "Attention Autism"

Dzień 1 - Wyjaśnia wpływ zaburzeń spektrum autyzmu na rozwój umiejętności uwagi oraz rozwój zdolności dziecka do uczenia się zarówno 1:1, jak i w grupie. Identyfikujemy sposoby wykorzystywania mocnych stron dzieci w uczeniu się i rozwijania nowych umiejętności. Warsztaty przedstawiają pierwsze dwa poziomy czterostopniowego programu Attention Autism; Poziom 1 Zwrócenie uwagi, Poziom 2 Budowanie uwagi. Warsztat zapewnia uczestnikom teoretyczne podstawy oraz praktyczne możliwości wypróbowania działań na każdym etapie i omówienie ich zastosowania w pracy.

Dzień 2 szkolenia "Attention Autism"
 
Dzień 2 Omawia sposoby ukierunkowania rozwoju komunikacji i pracowania nad nim w poszczególnych etapach programu Attention Autism, zapewniając zaspokojenie potrzeb dzieci, bez względu na sposób komunikacji. Nacisk kładzie się na budowanie funkcjonalnej komunikacji społecznej, zrozumienia i spontanicznej komunikacji.Interwencja analizuje siłę wspólnych, pozytywnych momentów dla budowania zaangażowania i efektywnego procesu uczenia oraz na powstawaniu opartych na zaufaniu relacji, w których może rozwijać się interakcja, komunikacja i nauka. Warsztaty stwarzają okazję do rozwiązania wszelkich problemów, które mogą pojawić się podczas wprowadzania programu Attention Autism. Omawiane są metody planowania sesji oraz łączenia metody  z programem nauczania oraz indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym każdego dziecka. Pomysły i działania są udostępniane, a uczestnicy są gotowi do wprowadzenia pełnego programu!
Dwudniowy trening

Praktyczne porady dotyczące zajęć motywujące zarówno dorosłych, jak i dzieci

Metodologia i praktyka leżąca u podstaw programu

Demonstracja technik i działań

Wykorzystanie materiału filmowego, przykładów każdego etapu programu 

Pomysły na działania

Praktyczne doświadczenia 

Rozwiązywanie problemów

Strategie indywidualizacji programu

Rozróżnianie celów w ramach zajęć grupowych oraz w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb

Przystosowania dla osób pracujących 1: 1 z dziećmi

Używanie programu w pracy z dziećmi z autyzmem

Wiedza zdobyta po ukończeniu szkolenia

Jak zaangażować dzieci z autyzmem

Jak uczyć dzieci z autyzmem skupiania oraz utrzymania uwagi

Sposoby nauczania, zachęcania do komunikacji oraz wspierania tej komunikacji

Zrozumienie, w jaki sposób wspierać umiejętności uczenia się w grupie

Zrozumienie, jak pracować nad wytworzeniem wczesnych umiejętności interakcji społecznych w pracy grupowej

Jak ustawić i uruchomić program w pracy z dziećmi

Jak współpracować z zespołem specjalistów pracujący z  dzieckiem 

Jak modyfikować i dostosowywać program do zajęć grupowych

Jak wykorzystać wspólne chwile z zespołem współpracowników oraz dzieci z autyzmem w celu budowania relacji i zaufania

Zapewnienie możliwości rozwoju, wprowadzania programu i prowadzenia zajęć w zależności od potrzeb dziecka

Korzyści dla zespołu pracowników

Metody obrazowego wspomagania komunikacji dzieci z autyzmem

Zaadoptowanie i zmodyfikowanie języka w celu zwiększenia zrozumienia oraz budowania spontanicznej komunikacji

Zaangażowanie jako podstawowa technika radzenia sobie z zachowaniami trudnymi

Techniki, które zachęcają dzieci do rozwijania umiejętności samokontroli oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych

Przedstawianie aktywności, które zainspirują dzieci z autyzmem do koncentracji uwagi oraz komunikacji i współdziałania z drugim człowiekiem

Techniki oraz metody dzięki którym możemy osiągnąć cele wytyczone w indywidualnych programach każdego dziecka z autyzmem

Świętuj gdy wszystko idzie dobrze i ciesz się tym czasem!

Nie przegap kolejnego wydarzenia!!!