Celina Twardysz, Attention Autism Advanced Practitioner and Trainer

Celina Twardysz

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, pedagog specjalny, surdopedagog oraz pedagog osób z niepełnosprawnością intelektualną, terapeuta osób z autyzmem. Pierwszy i jedyny w Polsce certyfikowany trener i nauczyciel metody Attention Autism. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli         i rodziców z zakresu metody Attention Autism. Uczestniczka szkoleń i konferencji o tematyce autyzmu w Polsce i za granicą. Od 10 lat mieszka w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje w Hayfield Primary School (Upton), gdzie prowadzi zajęcia metodą Attention Autism.